En kamp om produktionen. Arbetare och rationaliseringspolitik i Sverige 1920–1950

Kerstins Rum Session 5: Labour and workers in Sweden since approx. 1850 (in Swedish) organized by Fia Sundevall

Author

Arvand Mirsafian

Abstract

Min avhandling handlar om hur svenska metallarbetare tog sig an teknisk förändring under mellankrigstiden. Betydande tekniska och organisatoriska förändringar genomfördes inom den svenska industrin under mellankrigstiden som syftade till att införa nya maskiner samt implementera vetenskaplig arbetsledning i större skala. Genom att studera metallarbetare argumenterar jag för att den svenska fackföreningsrörelsen aktivt försökte påverka hur ny teknik implementerades på verkstadsgolven, och att denna kamp var en del av en kamp om arbetsprocessen. Jag menar också att konflikten mellan arbete och kapital om rationaliseringen under denna period är väsentlig för att förstå den efterföljande institutionaliseringen av den så kallade ‘svenska arbetsmarknadsmodellen’ under 1930– och 1940–talet.

PDF

No PDF available.